Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

memsiakowa

November 26 2013

memsiakowa
Wróciłam po prawie półtorej roku niebytu na zupie.
Niewiarygodne jest to, jak w tym czasie zmieniło się moje życie.
18 miesięcy temu nie robiłam nic, pałętałam się bez celu, i do tego wszystkiego miałam myśli samobójcze (nieszczęśliwa miłość, i te sprawy).

Dziś studiuję, pracuję. Założyłam własną firmę, dzięki której mogę robić to, co kocham.
Poznałam niesamowitych ludzi. Zjeździłam pół świata.
I chyba mogę stwierdzić, że jestem szczęśliwa.

Można? Można.
Jakieś rady? Słowa klucze - planuj, inspiruj się, działaj.
To wystarczy.

June 05 2012

7177 dd8b 390
Reposted fromkattrina kattrina viaflachsen flachsen
memsiakowa
memsiakowa
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki
memsiakowa
1536 754e 390
Reposted fromfluorescent fluorescent viavaka vaka

May 16 2012

memsiakowa
Jaka ja głupia jestem! Chyba się znowu zakochałam...:)

May 03 2012

memsiakowa

ferrety ferret
Reposted fromlmn lmn vianotengohambre notengohambre
memsiakowa
Reposted fromrikoneru rikoneru vialugola lugola
memsiakowa
7064 f1f0 390
Reposted fromVeritox Veritox vialugola lugola
memsiakowa
3877 36bc
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej vialugola lugola
memsiakowa
Reposted fromatena atena vialugola lugola

April 14 2012

memsiakowa
8225 c7aa 390
memsiakowa
Ludzie się zmieniają, czasy również, poglądy właściwie też. Kiedy odseparujemy się od czegoś na dłuższy czas, może okazać się, że po powrocie nie znajdziemy już tego, co dawało nam szczęście w przeszłości. Czasami stoimy nieokreślony czas w miejscu, tęskniąc za tym co było i dopiero krok w tył,  pozwala zrobić trzy kroki w przód. Nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że to co było - nie istnieje. Czy cokolwiek jeszcze może trwać w dwudziestym pierwszym wieku?
Reposted fromkasmii kasmii
memsiakowa— cutest ankle bracelet ever
via
(claws tho)
Reposted fromhairinmy hairinmy viakasmii kasmii
memsiakowa
memsiakowa
6858 97f2
Reposted fromterefere95 terefere95 vianotengohambre notengohambre
memsiakowa
4728 b39e 390
lovely
Reposted fromtove tove vialugola lugola
memsiakowa
9953 209b 390
Reposted frompeluda peluda vialugola lugola
memsiakowa
5458 23e0 390
Reposted frompsychotyczna psychotyczna vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl